Rozwiązanie

Dzielnica

Sprzęt przeciwpożarowy, oświetlenie, gospodarstwo domowe

Budynki użyteczności publicznej, szkoły, powierzchnie handlowe

Sprzęt przeciwpożarowy, klimatyzacja inwerterowa

Przemysł i górnictwo, porty, place budowy

Maszyny do kruszenia kamienia, przenośniki taśmowe, pil

Produkcja statków i samochodów

Spawanie robotem, spawanie elektryczne, kucie

Włókienniczy

Konwersja częstotliwości, prostowanie przeciwprądowe

Metalurgia

Konwersja częstotliwości, prostowanie przeciwprądowe

Nowa energia

Wytwarzanie energii fotowoltaicznej, generacja energii wiatrowej

Szyna

Metro, lekka kolej, tramwaj, pociąg elektryczny